თანამედროვე ბუღალტერიის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპები

by admin

მნიშვნელობა არ აქვს თქვენ გაჯეტების გაყიდვის ბიზნესი გაქვთ, დასუფთავების სერვისებს სთავაზობთ კლიენტებს, ცხოველების მოვლით ხართ დაკავებული თუ ინდუსტრიული ნაწილების წარმოებას ახორციელებთ, თქვენი ბიზნესი მაინც ერთი და იგივე საბაზისი თანამედროვე ბუღალტერიის პრინციპების ქვეშ ექცევა. ეს პრინციპები ზოგადი ბუღალტერიის მთავარი დასაყრდენია, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნეში გახდა საქვეყნოდ ცნობილი და დამკვიდრებული, თუმცა მათ ორიგინალ კონცეპტებს ისეთ ძველ გადმოცემადაც თვლიან, როგორიცაა ძველი მესოპოტამიის დრო.

შემოსავლის პრინციპი

ეს პრინციპი განსაზღვრავს დროის იმ მონაკვეთს, როცა ბუღალტრებმა უნდა აღწერონ ტრანზაქცია შემოსავლის სახით. შემოსავლის პრინციპი ამტკიცებს, რომ შემოსავალი ბიზნესისათვის მიიღება და აღიბეჭდება გაყიდვის მომენტში. ეს ნიშნავს იმას, რომ შემოსავალი ფიქსირდება მაშინ, როგორც კი მყიდველი ლეგალურ მფლობელობაში მიიღებს გასაყიდ ნივთს ან როგორც კი ბიზნესის მიერ წარმოებული სერვისი შესრულდება და არა მაშინ, როდესაც გადახდილი თანხის ტრანზაქცია მიიღება გამყიდველის მიერ. ეს პრინციპი ზოგჯერ იწოდება როგორც “შემოსავლის ცნობის პრინციპი” და იგი ერთ–ერთი ძირითადი პრინციპია.

დანახარჯის პრინციპი

ეს პრინციპი განმარტავს იმ დროის მონაკვეთს, როდესაც ბუღალტერმა უნდა აღრიცხოს ტრანზაქცია მის აუდიტში როგორც დანახარჯი. დანახარჯის პრინციპი ამტკიცებს, რომ დანახარჯის განხორციელება ხდება მაშინ, როდესაც ბიზნესი მიიღებს ან თანხმდება მიღებაზე რაიმე პროდუქტის ან სერვისის, სხვა წარმომადგენლისგან. საერთი ჯამში, ეს ნიშნავს იმას, რომ დანახარჯს ბიზნესი გასწევს მაშინ, როდესაც იღებს რაიმე პროდუქტს ან მისი დავალებით სრულდება რაიმე სერვისი, მიუხედავად იმისა, თუ როდის იღებს იგი სერვისის ან პროდუქტის მიღებისათვის საჭირო თანხის გადასახდელ ინვოისს ან როდის ახორციელებს იგი ამ გადასახადის გადახდის ტრანზაქციას.

Related Articles