ცვლილება ვებ-გვერდის მფლობელობაში არსებულ Facebook რესურსებში!

by admin

მომხმარებელთა საყურადღებოდ!

2019 წლის თებერვალში დაგეგმილია ვებ-გვერდ Popsugar.ge-ს მფლობელობაში არსებული Facebook გვერდების სახელის ცვლილება და გაერთიანება. აღნიშნული ეხება ორ გვერდს, კერძოდ, Popsugar.ge-ს ოფიციალურ Facebook გვერდს: საქართველოს პოზიტივი (იხ. ბმული: https://www.facebook.com/popsugargeo/ ) , რომლის სახელიც უცვლელად დარჩება, მეორე გვერდი კი საქართველოს პოზიტივი გვაქვს ოცნება (იხ. ბმული: https://www.facebook.com/saqartvelos.pozitivi.geo/ ) შეიცვლის სახელს. მისი ახალი სახელი იქნება საქართველოს პოზიტივი.

Related Articles