სცადეთ ეს მარტივი ხერხი სანამ სარეცხი მანქანის გადაგდებაზე იფიქრებთ.

by ekaterine

როგორ დავაღწიოთ უსიამოვნო ნადებს სარეცხი მანქანის რეზინზე

რაც არ უნდა ძვირად ღირებული სარეცხის მანქანა შეიძინოთ, მისი უსაფრთხოება ბოლომდე გარანტირებული ვერ იქნება, თუ პერიოდულად არ გაწმენდთ.

თუ შენიშნეთ, რომ სა­რე­ცხის მან­ქა­ნის დოლურის რე­ზი­ნას შავი ლაქე­ბი გა­უჩ­ნდა, იცო­დეთ რომ ეს არის შავი სოკო, რო­მე­ლიც სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბას იწ­ვევს რო­გორც ადა­მი­ა­ნებ­ში, ასე­ვე ცხო­ვე­ლებ­ში.

შავი სოკო ძი­რი­თა­დად ჩნდე­ბა იქ, სა­დაც მის­თვის ყვე­ლა­ზე ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბია: მა­ღა­ლი ტე­ნი­ა­ნო­ბა და სით­ბო. აბაზანაში კი ერთ-ერთი იდე­ა­ლუ­რი ად­გი­ლია მათი წარ­მო­შო­ბის­თვის.

აპარატში წყლის დარჩენილი ნაწილი და დაბალ ტემპერატურაზე (30-40 გრადუსი) ხშირი რეცხვა სოკოების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. ამასთან, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მასთან გამკლავების ძალიან მარტივ და საბიუჯეტო გზებზე. დაგჭირდებათ ლიმონმჟავა და ქლორის შემცველი სარეცხი საშუალება.

როგორ დავაღწიოთ თავი პრობლემას

წარ­მო­სად­გე­ნად ძა­ლი­ან ძნე­ლია სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა­ში გა­რე­ცხი­ლი თქვე­ნი შვი­ლის ტან­საც­მელ­ზე რო­გორ გა­და­დის უხი­ლა­ვად ნა­დე­ბი და სო­კოს გა­მომ­წვე­ვი მრა­ვა­ლი ბაქ­ტე­რია. სწო­რედ ამ მიზ­ნით გთა­ვა­ზობთ ნა­დე­ბი­სა და ზო­გა­დად მიკ­რო­ბე­ბის­გან გაწ­მენდვის ერთ მე­ტად მარ­ტივ ხერ­ხს.

სო­კო­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ერთ-ერთ მი­ზე­ზია სა­რე­ცხი მან­ქა­ნის არას­წო­რად მოვ­ლა.
ჯერ უნდა გაწმინდოთ მანქანის დოლურა შიგნით. შეგიძლიათ გამოიყენოთ სველი სალფეტკი ან ქსოვილი წყლით.

მე­ო­რე ეტაპ­ზე კი ქლო­რი­ა­ნი სი­თხე დოლურის რე­ზი­ნის მთელს ზე­და­პირ­ზე და­ას­ხით, რო­მე­ლიც თვი­თონ გა­და­ნა­წილ­დე­ბა მის შიგ­ნით.

დახურეთ მანქანა და დაელოდეთ 2-3 საათს.

2 სა­ა­თის შემ­დეგ ჩარ­თეთ მან­ქა­ნა გავლების რეჟიმზე.

გავ­ლე­ბის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ ფხვნი­ლის უჯ­რა­ში ჩაყარეთ 25 გრ ლი­მონმჟა­ვა და ჩარ­თეთ ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის რე­ცხვის რე­ჟი­მი.

ამ პრო­ცე­დუ­რის შემ­დეგ თქვე­ნი მან­ქა­ნა იბრწყი­ნებს. გა­ი­მე­ო­რეთ იგი­ვე 2-3 თვე­ში ერთხელ და სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად გა­ნად­გურ­დე­ბა სოკო და მისი სპო­რე­ბი თქვენს მან­ქა­ნა­ში. არ და­გა­ვი­წყდეთ, რომ პრე­ვენ­ცი­უ­ლი მოვ­ლა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად ახან­გრძლი­ვებს თქვე­ნი მან­ქა­ნის მდგო­მა­რე­ო­ბას, პირ­ველ რიგ­ში კი თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბას.

ასე რომ როგორც კი სარეცხ მანქანაში შავი ლაქები შეამჩნიეთ, დაუყოვნებლივ იმოქმედეთ. Წარმატებები!

 

Related Articles