მხოლოდ 5 % დაინახა სურათზე ოპტიკური ილუზია. მე ხუთი წუთი მაინც დამჭირდა იმისათვის, ამომეცნო რა იმალებოდა სურათზე.

by ekaterine

ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი აგურის კედელია, მეტი არაფერი. მაგრამ შეხედეთ მას უფრო ყურადღებით, რადგან ოპტიკური ილუზია იმალება სწორედ აგურებს შორის.

ჯერ კიდევ ვერ ხედავთ? რას იზავთ, თქვენ ერთადერთი არ ხართ, 44000 კომენტარიდან 5 % თუ ხედავდა.

მე ხუთი წუთი მაინც დამჭირდა იმისათვის, ამომეცნო რა იმალებოდა სურათზე.

სურათს ქვემოთ დახედეთ და დააკვირდით, კიდევ გაქვთ შანსი, რომ თვითონ ამოხსნათ გამოცანა.

დაინახეთ? ეს სიგარაა აგურებს შორის გაჭედილი.

ახლა როცა შეამჩნიეთ, შეგიძლიათ შეწყვიტოთ მისი ხედვა?

ვერც მე შევძელი!

 

Related Articles